Senior .NET Engineer (C#) up to $1500

Tuyển dụng Senior .NET Engineer (C#) up to $1500

Mô tả công việc

As a senior backend engineer, you should be responsible for:

 • Write clean, scalable code using .NET (C#, ASP.NET, MVC) programming languages
 • Contributes to system architecture and design decisions.
 • Self-train on the new technologies
 • Lead and mentor junior developers. 
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications
 • Create technical documentation for user support

Kỹ năng

C# MVC ASP.NET

Yêu cầu kinh nghiệm

 • 3+ years’ experience in .NET competence;
 • Good knowledge of OOP, clean code.
 • Proficient C#, NET Framework, .NET Core, MVC, Web API, Entity Framework and SQL Server.
 • Good at writing Unit Tests with mocking frameworks
 • Good knowledge of programming patterns and principles e.g Seperation of Concern, Repository Pattern, UnitOfWork, DRY, SOLID
 • Basic knowledge of HTML, CSS, JavaScript. Having experience of any JavaScript front-end framework e.g. Angular, React, Vue…
 • Good knowledge of security and performance optimization
 • Basic knowledge of cloud technologies e.g. AWS, Azure. 
 • Experience with Dev Ops
 • Having experience with message queue like RabitMQ is a plus
 • Understanding of Agile methodologies;
 • Be able to do code review and support junior developers
 • Strong and confident communicator in English

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Senior .NET Engineer (C#) up to $1500
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Duali Vietnam Ltd.
 • Địa chỉ: 105 Láng Hạ, Dong Da, Ha Noi
 • Thông tin thêm:
 • http://duali.com

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.