Web Server Engineer

Tuyển dụng Web Server Engineer

Mô tả công việc

We’re looking for a Web Server Engineer to:

 • Create/maintain web applications
 • Implement web interfaces using Python, Django, AWS (DynamoDB, S3), MySQL, HTML/CSS, and JavaScript
 • Work in a team environment and collaborate with senior software developers, test analysts and operations staff.
 • Perform various software development tasks to build and maintain a suite of web-based business applications.

Trách nhiệm

 • Highly competitive salary and compensation package
 • International exposure opportunities
 • Work on the cutting-edge technology

Kỹ năng

Python JavaScript

Yêu cầu kinh nghiệm

Job Requirements:

 • Familiar with HTML/CSS/Javascript, AJAX, jQuery, Bootstrap, SQL databases, APIs
 • Have at least 1 years of professional experience in Web development
 • Have programming skills and thinking
 • Have experience in the web/app development
 • Good command of English (in Web development field)
 • Great attitude and work ethic

Preferable Requirements:

 • Have experience in Django, Python is an advantage
 • Have knowledge about OOP, Redis, AWS Services is a plus
 • Have experience in Git (Github), Shell scripting is an advantage
 • Bachelor’s degree in Computer Science or equivalent experience

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Web Server Engineer
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Gear Inc. Ltd.
 • Địa chỉ: 125 Minh Khai, Hai Ba Trung, Ha Noi
 • Thông tin thêm:
 • https://www.gearinc.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.