Full Stack Engineer (Python, Reactjs)

Tuyển dụng Full Stack Engineer (Python, Reactjs)

Mô tả công việc

 • Design and build stable, performing and highly available web applications
 • Meet both technical and consumer needs via SCRUM / agile development method. Be a part of a cross functional delivery team.
 • Analyze and communicate with other team members to determine the best solutions to difficult problems.
 • Ensure cross-platform optimization and responsiveness for mobile and web applications.
 • Transform abstract ideas specifications into actionable engineering tasks.
 • Maintain quality standards of excellence and ensure compliance with standards and best practices

Kỹ năng

Django ReactJS Python

Yêu cầu kinh nghiệm

 • At least 5 years working experience in software development
 • At least 2 years of working with Python/Django.
 • At least 2 years of working with ReactJS.
 • Experience with distributed system architectures/micro services
 • Strong knowledge of HTML, CSS, and JavaScript
 • Strong knowledge of database engines such as MySQL or MongoDB.
 • Good mindset on product development
 • Good teamwork & problem-solving skill.
 • Have a good eye on UI/UX.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Full Stack Engineer (Python, Reactjs)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Client Global Insights Ltd.
 • Địa chỉ: District 1, District 1, Ho Chi Minh

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.