RESO GROUP

Product 39 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu

RESO Group was founded on October 8, 2019 by Mr. Dao Minh Tan, providing consulting and searching services for many different industries and locations in the same field.

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Loại: Product
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 10-30
  • Thời gian làm việc: T2 - T6
  • Website: RESO GROUP

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.