Mô tả công việc

 • Develop, design, and optimize applications using the Angular Framework; 
 • Collaborate with other developers, designers, and stakeholders to ensure high-quality code and user experiences;
 • Strong focus on creating amazing user experiences;
 • Effectively manage timelines and expectations;
 • Read and comprehend functional and technical specifications;
 • Collaborate with Business Analysts, Quality Assurance Analysts, and other Developers to ensure that best practices and all established processes are followed when implementing solutions;
 • "Digging in" to investigate bugs and offer solutions;
 • Follow a rigorous software development process to deliver high-quality software solutions.

Trách nhiệm

 • Have 4 years of total front-end development experience;
 • At least 02 years of deep, hands-on Angular development experience OR 02 years of deep hands-on development experience with another SPA technology (e.g. React.js, Vue) + 1 year of Angular experience;
 • Deep understanding of how to optimize Angular applications for iOS and Android, including offline storage, threading, and performance tuning;
 • Experience working on at least two high-volume production systems;
 • Experience with the following libraries/technologies is strongly desired: Redux, Reactive programming, Bootstrap, Docker, BitBucket pipelines, responsive design, MongoDB, public clouds (e.g. AWS, Azure, etc.), DevOps, Agile Development, continuous integration.

Yêu cầu học vấn

 • Bachelor’s degree (or equivalent experience) in Software/Computer Engineering or other related majors.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 1 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Nhân viên
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: RESO GROUP Ltd.
 • Địa chỉ: 39 Đ. Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông tin thêm:
 • RESO GROUP

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.