Mô tả công việc

1. Analysis & Building

 • Evaluate, and plan the building for all assigned processes.
 • Design and develop the workflow and detail for each process.
 • Determine the checklist for the process and the monthly report.
 • Implement them into the IT department.
 • Tracking and mearure during implementation.
 • Improvement if need.
 • Report the status for the Managers

2. SLA

 • Monitor and ensure SLA is performed and compliance

3. Testing

 • Evaluate, and plan the tests for all assigned solutions.
 • Design and develop the manual script for each test.
 • Determine and verify dependence of each test case.
 • Determine and verify the inter-dependence among test case in the same solution and/or across multiple solutions.
 • Discuss and conclude the effectiveness of the test script with the project team as well as business users.
 • Set the acceptance level for the result of each test.
 • Set the requirement on data and environment for each test.

4. Service Quality

 • Work with QA Manager to determine and setup the mechanism on monitoring and improving the service quality from IT department.

Trách nhiệm

 • Attractive salary and bonus package
 • Premium health insurance
 • Transparent policies

Kỹ năng

Tester QA QC

Yêu cầu kinh nghiệm

- University or college degree in IT, Computer Mathematics or related subjects
- Minimum 3 years experience majority on analysis related to quality assurance.
- Solid experience on scripting for project quality as well as service quality.
- Experience on writing test report.
- Business analysis experience on deriving the project requirements is an advantage. 
- Experience using SQL on access data for testing, preparing test data.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: QA Analyst (QA QC)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: SSI Securities Corporation Ltd.
 • Địa chỉ: 1 Nguyễn Huệ, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • https://www.ssi.com.vn/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.