Pizzlysoft

Product District 1, Ho Chi Minh

Giới thiệu

Pizzlysoft is based in South Korea and produces Network Security Products. Pizzlysoft also provides Network Security Intelligence.Currently, Pizzlysoft has R&D centres in the US and Korea; and tries to run another office in Vietnam.

Lý do bạn nên chọn chúng tôi

Work as a Global team (Travel opportunity)

Five-day Week, Free Lunch, Free Parking

Lunar New Year Bonus

12 days annual leave

Comfortable working environment with a napping room

Việc đang tuyển

Thông tin công ty

  • Danh mục: IT - Developer
  • Country: Korea, Republic of
  • Loại: Product
  • OT: No OT
  • Nhân viên: 1-50
  • Thời gian làm việc: Monday - Friday
  • Website: http://www.pizzlysoft.com/

Bản đồ

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.