Frontend Dev (JavaScript/ReactJS/VueJS)

Tuyển dụng Frontend Dev (JavaScript/ReactJS/VueJS)

Mô tả công việc

 • This is an exciting opportunity to work with an international collaborative team located inHo Chi Minh City.
 • Designing and developing Front-end for Pizzlysoft's products.

Kỹ năng

JavaScript ReactJS VueJS

Yêu cầu kinh nghiệm

[Essential Criteria]

 • 3 years+ recent industry experience as a hands-on front-end developer.
 • Strong knowledge in JavaScript fundamentals.
 • Well versed in various browser technologies.
 • *Ability to develop own Front-end Architecture when necessary.
 • Knowledge in at least one of JavaScript Frameworks such as ReactJS, Vuejs, Angular.
 • Knowledge of HTML5, CSS, ES5 and above.
 • Knowledge of HTTP/HTTPS, RESTful API.
 • Knowledge of Web Security.
 • Experienced with version control system (git).
 • Ability to work in a team collaborating with teams in different time zones across the globe.
 • Basic Spoken and Written English communication skill.

[Desirable Criteria]

 • Experience in writing type-safe code with Flow or TypeScript.
 • Knowledge in NodeJS/Go is a Plus.
 • Experience in Docker.
 • Knowledge of DBMS (RDBMS, NoSQL).
 • Experience of Observable Pattern development.
 • Experience in Jira and Confluence is a Plus.

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 2 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Frontend Dev (JavaScript/ReactJS/VueJS)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:TP Hồ Chí Minh,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2023

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: Pizzlysoft Ltd.
 • Địa chỉ: 2nd Floor, Lim Tower 3 Building, 29A Nguyen Dinh Chieu, District 1, Ho Chi Minh
 • Thông tin thêm:
 • http://www.pizzlysoft.com/

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.