Mobile/ Web QA Engineer (Tester, QA, QC)

Tuyển dụng Mobile/ Web QA Engineer (Tester, QA, QC)

Mô tả công việc

 • Go directly to TestCase and test software/applications. Ensuring that software/applications before being issued must be of high quality, meet technical standards and load-bearing capacity
 • Support application development team to identify problems, test programs to detect errors
 • Use Jira to report bugs as well as track bug fixes

Trách nhiệm

 • Dynamic, youthful, flexible working environment
 • Development opportunities, high promotion
 • Foreign company with many attractive benefits

Kỹ năng

English Tester QA QC

Yêu cầu kinh nghiệm

Minimum requirements:

 • At least 1-year experience in Mobile/Web testing
 • API Testing (Postman)
 • Bug tracking tool
 • English resume and communication is a must

Request priority:

 • Experience in automation testing
 • MySQL, Java, Web
 • 1 year of experience or more
 • Female Candidates preferred

Việc ứng tuyển Online cho một công việc tại 5JobVN, là bạn đã đồng ý tuân thủ và tuân theo các Quy Định và Điều khoản của chúng tôi. Bạn phải đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện và tuân thủ các quy định của 5Job.

Thông tin việc làm

 • Ngày đăng: 4 năm trước
 • Lương:
 • Vị trí: Mobile/ Web QA Engineer (Tester, QA, QC)
 • Loại việc làm: Full Time
 • Địa điểm làm việc:Hà Nội,
 • Giới tính: (Any)
 • Hạn nộp: 23/07/2024

Bản đồ

Thông tin công ty

 • Tên công ty: MintPot Ltd.
 • Địa chỉ: Tầng 2, Văn phòng TOONG, 241 Xuân Thủy, Cau Giay, Ha Noi
 • Thông tin thêm:
 • http://www.wisol.co.kr

Các việc làm khác

+ Xem tất cả việc làm

Mạng tìm việc 5Job, kết nối ứng viên với quý công ty!

Dù bạn là ai, công việc gì 5Job đều có thể tìm cho bạn 1 công việc phù hợp, giới thiệu cho quý công ty một ứng viên sáng giá nhất.